Centrum Turystyczne Sosnowica

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Pogoda

Aktualności

"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych"

06.02.2020, 08:10:17

1 marca 2020 r. w Parczewie wystartuje "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych". Wydarzenie to ma charakter ogólnopolski i organizowane jest równocześnie w kilkudziesięciu miastach. Ideą projektu biegowo - edukacyjnego "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" jest oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym oraz promocja wiedzy na temat polskiego podziemia zbrojnego działającego na obszarze przedwojennej Polski w latach 1944 - 1963. Biegi odbędą się na trzech dystansach: - 1963m, - 750m, - 5000m. Zgłoszenia uczestnictwa w biegu należy dokonać poprzez ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: www.parczew.com

Więcej »

"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych"

06.02.2020, 08:01:24

1 marca 2020 r. w Parczewie wystartuje "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych". Wydarzenie to ma charakter ogólnopolski i organizowane jest równocześnie w kilkudziesięciu miastach. Ideą projektu biegowo - edukacyjnego "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" jest oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym oraz promocja wiedzy na temat polskiego podziemia zbrojnego działającego na obszarze przedwojennej Polski w latach 1944 - 1963. Biegi odbędą się na trzech dystansach: - 1963m, - 750m, - 5000m. Zgłoszenia uczestnictwa w biegu należy dokonać poprzez ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: www.parczew.com

Więcej »

Informacje o projekcie

Centrum Turystyczne Sosnowica

Projekt "Centrum Turystyczne Sosnowica" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Kategoria III: Infrastruktura turystyki.

Umowa o dofinansowanie nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-077/09-00-0394 została podpisana dnia 8 października 2010 roku z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego na kwotę dofinansowania 564 822,27zł, tj. 70% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 1 078 278,19zł, w tym wydatki kwalifikowalne - 806 888,99zł. Okres realizacji zgodnie z umową rozpoczął się w dniu 10 stycznia 2011 roku. Zakończenie rzeczowe projektu przewidziano na 30 listopada 2011 roku, a zakończenie finansowe na 30 grudnia 2011 roku.

Celem projektu o najszerszej i długotrwałej skali oddziaływania jest poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Sosnowica i powiatu parczewskiego poprzez powiązanie istniejących i nowopowstałych atrakcji turystycznych i kulturowych oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury turystyki. Celem bezpośrednim jest uruchomienie Centrum Turystycznego w Sosnowicy.

Cele szczegółowe projektu umożliwią powstanie zabezpieczonego wewnątrz i na zewnątrz obiektu (wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego) na potrzeby turystyczne, który będzie udostępniony turystom i mieszkańcom. Ma powstać miejsce promocji walorów kulturowych i turystycznych gminy Sosnowica, przybliżające poznanie dziejów okolicznych terenów. Stworzona także będzie stała wystawa informująca o historii okolic i opisująca okoliczne zabytki. Powstały w ramach projektu produkt turystyczny i oferta turystyczna gminy Sosnowica mają być promowane przy pomocy nowoczesnych technik elektronicznych (Internetu).

Przedmiotem projektu jest realizacja zadania "Centrum Turystyczne Sosnowica" polegające na dobudowie istniejącego obiektu Urzędu Gminy wraz z częścią komunikacyjną, zagospodarowanie terenu wokół obiektu, a także powiązanie istniejących atrakcji turystycznych z terenu gminy Sosnowica w spójny system. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się rozbudowę obiektu w celu użytkowania go przez turystów i mieszkańców w celach turystycznych.

Projekt swoim zakresem obejmuje prace budowlano–instalacyjne w obiekcie, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, zakup wyposażenia do obiektu i miejsca do spotkań (w tym meble biurowe, sprzęt komputerowy i projektor) punktu informacji turystycznej, opracowanie przewodnika multimedialnego, instalację monitoringu, promocję projektu.

Zostanie utworzona nowa atrakcyjniejsza architektura obiektu z niezbędną infrastrukturą i przyjaznym dla użytkowników zagospodarowanie terenu wokół budynku.

W wyniku realizacji inwestycji we wschodnim skrzydle obecnego Urzędu Gminy powstanie centrum turystyczne z punktem informacji turystycznej, pomieszczeniami dla organizacji pozarządowych, mieszkańców. Obiekt zostanie wkomponowany w otoczenie, a zmieniona bryła wpłynie na poprawę stanu wizualnego obiektu.

Prezentacja multimedialna

Baza turystyczna

Emisja On-Line

Galeria

Zobacz galerię

Zespół rezydencyjny w Sosnowicy

11.10.2011 | 4 zdjęcia Zespół rezydencyjny w Sosnowicy

Zobacz galerię »

www.rpo.lubelskie.pl www.lubelskie.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki - projekty lokalne

Urząd Gminy Sosnowica
ul. Spokojna 10
21-230 Sosnowica
Tel./fax: 82 591 21 52 lub 82 591 21 45
E-mail: