Centrum Turystyczne Sosnowica

Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania ze strony internetowej związanej z projektem

Pogoda

Galeria

Zobacz galerię

Zespół rezydencyjny w Sosnowicy

11.10.2011 | 4 zdjęcia Zespół rezydencyjny w Sosnowicy

Zobacz galerię »

Strona główna

Zaproszenie do korzystania ze strony

Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania ze strony internetowej związanej z projektem „Centrum Turystyczne Sosnowica”. Na stronie mogą Państwo zapoznać się z walorami gminy Sosnowica, aktualnymi wydarzeniami, bazą turystyczną, obejrzeć galerię zdjęć i  transmitowany na żywo obraz z terenu gminy.

Sosnowica jest miejscem atrakcyjnym turystycznie dzięki bogatym walorom przyrodniczym i licznym zabytkom. Jeziora (Zagłębocze, Czarne Sosnowickie, Białe Sosnowickie, Skomielno), stawy, obszary chronione (Poleski Park Narodowy, Poleski Park Krajobrazowy, Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, rezerwat przyrody „Torfowisko przy jeziorze Czarnym Sosnowickim”) są dużymi atutami gminy. Historyczna przeszłość pozostawiła tu także wiele pamiątek - zespół kościelny pod wezwaniem Świętej Trójcy pochodzący z lat 1797-1804, prawosławna cerkiew pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowicy, zespół rezydencyjny Sosnowskich w Sosnowicy, pozostałości dawnego założenia dworskiego Krasowskich w Pieszowoli, dworek zarządcy stawów rybackich – tzw. „Rybakówka” w Libiszowie. Inne kulturowe zasoby niematerialne wyrażają się w ciekawym folklorze, obrzędach, imprezach kulturalnych odbywających się na tych terenach i stanowią o unikatowych walorach obszaru. Ufamy, że informacje zawarte na stronie internetowej ułatwią Państwu odnalezienie interesujących wiadomości oraz pomogą najpełniej korzystać z dobrodziejstw jakie oferuje Polesie.

Aktualności

itm1#64

„Nowe boisko sportowe do piłki nożnej”

05.09.2018, 12:57:47

W dniu 1.08.2018 r. członkowie komisji Stowarzyszenia „Aktywni w Sosnowicy” odebrali do użytku boisko sportowe mieszczące się przy Szkole Podstawowej w Sosnowicy. Obiekt sportowy jest efektem końcowym projektu „Budowa boiska sportowego do piłki nożnej” (umowa nr 00238-6935-UM0310698/17 zawarta 12 września 2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Stowarzyszeniem „Aktywni w Sosnowicy” oraz aneks nr 1 z dnia 2) realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Więcej »

itm1#63

Kameralna Majówka 1-31 Maja 2018

04.05.2018, 08:26:08

www.turystyka-pojezierze.pl

Więcej »

Prezentacja multimedialna

Baza turystyczna

Emisja On-Line

www.rpo.lubelskie.pl www.lubelskie.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki - projekty lokalne

Urząd Gminy Sosnowica
ul. Spokojna 10
21-230 Sosnowica
Tel./fax: 82 591 21 52 lub 82 591 21 45
E-mail: