Gmina Sosnowica

Szlaki turystyczne

  1. Szlak Centralny Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego (niebieski)
  2. Szlak historyczno-przyrodniczy Sosnowica - Jamniki „Nałęcz”
  3. Szlak „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji cerkiewnej na Polesiu Lubelskim”
  4. Ścieżka przyrodnicza Poleskiego Parku Narodowego „Perehod”
  5. Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza „Borek”
  6. Trasa rowerowa Parczew - Sosnowica „Szlakiem Dzikiej Przyrody”
  7. Czerwony „Partyzancki” (z Urszulina do Parczewa)
  8. Rowerowa ścieżka dydaktyczna „Mietiułka” (w okolicy Pieszowoli)
  9. Poleski Szlak Konny (w rejonie Pieszowoli i wsi Lipniak)

Szlak Centralny Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego (niebieski)

Szlak wiodący z Włodawy do Urszulina, o długości 120,2 km. Na teren gminy wkracza od strony Wytyczna i przebiega przez Pieszowolę, Sosnowicę, Libiszów, obok Jeziora Czarnego, przez Stary Orzechów, Komarówkę, Lejno i wreszcie nad jezioro Zagłębocze, za którym opuszcza obszar gminy.


Szlak historyczno-przyrodniczy Sosnowica - Jamniki „Nałęcz”

Jest czarnym szlakiem wytyczonym przez Poleski Park Narodowy, o długości 10 km. Wiedzie przez najbardziej interesujące obiekty w Sosnowicy: cerkiew, staw „Hetman”, park dworski z oficyną, kościół i cmentarz rzymsko – katolicki oraz dąb, który niedawno zrośnięty z sosną symbolizował miłość Kościuszki i Ludwiki. Z Sosnowicy wiedzie obok dawnego cmentarza żydowskiego i miejsca powstańczej bitwy z 1863 roku, następnie przez teren Poleskiego Parku Narodowego obok kilku ponad 180-letnich dębów oraz kurhanu „Szwedzka mogiła” w pobliżu wsi Zienki i „Łąki Zienkowskie”. W Jamnikach szlak łączy się z czerwonym szlakiem PTTK i ścieżką przyrodniczą PPN „Dominik”.


Szlak „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji cerkiewnej na Polesiu Lubelskim”

Jest żółtym szlakiem wiodącym z Puchaczowa, w pobliżu Jeziora Zagłębocze przez Lejno, Zienki, Górki, Sosnowicę, obok wsi Turno do Horostyty. Został utworzony w 2007 roku w ramach Mikroprojektu „Cerkwie prawosławne w Horostycie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 oraz ze środków Budżetu Państwa na podstawie Umowy podpisanej ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug. Połączył miejscowości, w których znajdują się zabytkowe cerkwie: Dratów, Sosnowicę, Holę i Horostytę, gdzie można zwiedzić cerkwie i kilka cmentarzy prawosławnych, kościół i oficynę związaną z Tadeuszem Kościuszką w Sosnowicy, skansenem w Holi i tradycyjne chałupy o konstrukcji zrębowej w Lejnie oraz zapoznać się z pełną mistycyzmu liturgią prawosławną oraz historią chrześcijan na pograniczu kultur.


Ścieżka przyrodnicza Poleskiego Parku Narodowego „Perehod”

Ścieżka wytyczona przez Poleski Park Narodowy wokół stawów hodowlanych (rybackich) w Pieszowoli, przeznaczona głownie dla obserwatorów ptaków o długości około 5 km. Pozwala podziwiać bujną przyrodę dziczejących stawów pieszowolskich w Poleskim Parku Narodowym. Można obserwować bogatą roślinność wodną i szuwarową oraz ptaki, których rozpoznawanie ułatwi 9 przystanków z tablicami i wieża widokowa.


Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza „Borek”.

Położona jest w obrębie leśnictwa Borek, o długości 2400 m i wiedzie przez zróżnicowane drzewostany oraz siedliska leśne. Czas zwiedzania – 2 godz. Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Borek” opracowana została przez Nadleśnictwo Parczew. Rozpoczyna się na parkingu leśnym przy trasie Sosnowica – Włodawa i kończy przed osiedlem Sosnowica Lasek przy drodze „Brzozówka”. Na trasie ścieżki znajduje się 7 tematycznych tablic przystankowych poruszających tematykę przyrodniczo – leśną, ukazuje walory przyrodnicze tego terenu oraz przybliża pracę leśnika. Ścieżka przeznaczona jest do korzystania przez grupy piesze.


Trasa rowerowa Parczew - Sosnowica „Szlakiem Dzikiej Przyrody”.

Trasa wytyczona w 2004 roku, o długości około 42 km. Podkreślić należy, iż jest to jedna z nielicznych tras rowerowych Lubelszczyzny. Wiodącą z parkingu przy Bazylice Mniejszej w Parczewie, a kończąca się w Sosnowicy łącząc się ze ścieżką dydaktyczną „Borek”. Szlak wiedzie po niezwykle cennych pod względem przyrodniczym i historycznym terenach - rezerwat wodno torfowiskowym „Jezioro obrazowskie”, rezerwat „Królowa Droga”, pomnik partyzantów polskich i radzieckich walczących w latach 1942 – 44 oraz rezerwat leśno – historyczny „Lasy Parczewskie” z mogiłami partyzanckimi oraz pozostałościami okopów i ziemianek z czasów II wojny. Na teren gminy Sosnowica dociera się od strony Jeziora Białka przez las sosnowy obok Jeziora Czarnego, następnie do Sosnowicy przez zespół rezydencyjny i kościelny.


Czerwony „Partyzancki” (z Urszulina do Parczewa).

Szlak o długości 120 km. Wiedzie z Urszulina PKS przez: Jezioro Karaśne – Michałowska Grobelka – Wytyczno – Bagno Wąskie – Kochanowskie, południowy brzeg zbiornika Wytyckiego – Kolonia Wytyczno (XIX-wieczny dwór Załuskich) – Wytyczno – Łowiszów – Wólka Wytycka – Zielone Grądy – Lipniak – kanał „Doprowadzalnik Bogdanka - Wola Wereszczyńska”– Kolonia Wola Wereszczyńska (w XVI wieku własność Mikołaja Reja) – Kolonia Łomnica – Jamniki – Łomnica – Jezioro Karaśne w PPN – Wujek – Guz Woli Wereszczyńskiej – Zawadówka (drewniany wiatrak – koźlak) – Bagno Orłowskie – Załucze Stare (Muzeum PPN) – Grabniak – Jezioro Rotcze – Jezioro Uściwierz – Czarny Las - Jezioro Rogóżno - Jezioro Krasne - Ostrów Lubelski - Parczew PKP.


Rowerowa ścieżka dydaktyczna „Mietiułka” (w okolicy Pieszowoli).

Ścieżka o długości 21 km, prowadzi z Wytyczna przez Nowiny, Pieszowolę wzdłuż rzeki Mietiułka do Wytyczna. Swój początek ma we wsi Łowiszów. Przy trasie znajduje się torfowisko wysokie „Durne Bagno" z wieżą widokową. Ścieżka tworzy pętlę przebiegając przez kompleks stawów w Pieszowoli, a następnie prowadzi wzdłuż rzeki Mietiułka do punktu wyjściowego.


Poleski Szlak Konny (w rejonie Pieszowoli i wsi Lipniak).

Profesjonalna trasa konna o długości 280 km, oznakowana pomarańczowym kołem, która prowadzi przez Polesie Lubelskie i Wołyńskie. Nadaje się również do uprawiania turystyki rowerowej i pieszej. Szlak przebiega przez tereny o urozmaiconej rzeźbie terenu z licznymi jeziorami, dużymi kompleksami leśnymi i pozwala poznać najciekawsze zakątki Poleskiego Parku Narodowego, Chełmskiego, Sobiborskiego i Poleskiego Parku Krajobrazowego oraz liczne rezerwaty przyrody. Na trasie szlaku możemy również poznać liczne zabytki architektury i pomniki przyrody.