Gmina Sosnowica

Stawy na północ i północny - wschód oraz na południe do wsi Sosnowica

Stawy na północ i północny - wschód oraz na południe do wsi Sosnowica

Do największych stawów na północ i północny – wschód od wsi Sosnowica należą Hetman, Anielski, Kłoda, Jedlina. Powstałe w oparciu o prawy dopływ Piwonii poprzez przegrodzenie doliny. Składają się z 11 obiektów o łącznej powierzchni 199 ha. Powierzchnia kompleksu wynosi ogółem 380.3 ha. Łączna długość grobli wynosi 5168 m, a ich wysokość waha się od 1,4 do 1,6 m. Dla potrzeb nazewnictwa kompleks dzieli się na dwa mniejsze: dolny i górny, o różnym sposobie zasilania i wysokości n.p.m. W skład górnego wchodzi 7 obiektów o łącznej powierzchni prawie 185 ha. Kompleks górny położony wyżej na wschód i południe od Anielskiego, gdzie użytkowane są 4 stawy o łącznej powierzchni około 15 ha. Według ewidencji z 1994 roku było 15 stawów o łącznej powierzchni 43,16 ha, ale w wyniku zarastania zostały wyłączone z produkcji. Powierzchnia zlewni stawów wynosi 27,8 km2, w tym na część dolną przypada 13,2 km2, a na górną 14,6 km2. Stawy na południe od wsi Sosnowica: Nowy, Stary, Zbiornik, Podkowa.