Gmina Sosnowica

Jezioro Tomasznie/ Tomaszne

Jezioro Tomasznie/ Tomaszne

Jezioro to zostało przekształcone w ramach budowy systemu melioracyjnego i włączone do systemu Kanału Wieprz – Krzna, tworząc zbiornik o powierzchni 85,6 ha i 3,1 m głębokości. Nazywane dawniej „Orechow” lub „Domaszne”. Obecnie jezioro jest wykorzystywane jedynie jako rezerwuar wody dla kompleksu stawów w Jedlance i gospodarki rybackiej typu jeziornego. Ponadto jezioro posiada dostępne, piaszczyste brzegi i jest wykorzystywane do celów rekreacyjnych, a w okolicy znajdują się liczne działki letniskowe.