Gmina Sosnowica

Jezioro Białe Sosnowickie/ Libiszowskie

Jezioro Białe Sosnowickie/ Libiszowskie

Jest największym jeziorem o powierzchni 144,8 ha, ale jednocześnie najpłytszym – maksymalna głębokość wynosi 2,7 m. Zasilane wodami z kanału Wieprz – Krzna. Na początku XX wieku przeprowadzono prace melioracyjne umożliwiające wykorzystanie jeziora dla celów hodowlanych i włączono je w skład zespołu stawów hodowlanych „Libiszów”. Jezioro ma niedostępne brzegi, otoczone pasem trzcin i pływającym „kożuchem roślinnym”. Z tego powodu jest mało przydatne dla celów rekreacyjnych, natomiast stanowi ostoję dla wielu gatunków ptactwa m.in. czernica, cyraneczka. Rośnie tutaj także wiele rzadkich gatunków roślin borealnych oraz największe w Polsce stanowisko wierzby borówkolistnej. Wykorzystane do hodowli ryb, jest bardzo atrakcyjnym specjalnym łowiskiem Gospodarstwa Rybackiego „Polesie”.