Gmina Sosnowica

Kanał Wieprz – Krzna

Kanał Wieprz – Krzna

Przez teren gminy przepływa również kanał Wieprz – Krzna, oddany do eksploatacji w 1961 roku. Jest najdłuższym (139,88 km) kanałem nawadniającym w Polsce. Umożliwia przerzut wody ze środkowego Wieprza do zlewni Mogielnicy, Świnki i Tyśmienicy w dorzeczu Wieprza oraz do zlewni Włodawki, Hanny i Krzny w dorzeczu Bugu. Jest on również osią dużego systemu melioracyjnego dla potrzeb rolnictwa (nawadnianie użytków zielonych) oraz stawów rybnych.