Gmina Sosnowica

Rzeka Piwonia

Rzeka ta długości 62,71 km, zaś całkowita powierzchnia jej zlewni wynosi 579,33 km2. Należy zauważyć, iż dolina Piwonii została mocno przekształcona działalnością człowieka. O sile tej działalności, świadczy fakt, że według „Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego” Piwonia zaczynała się na łąkach koło Sosnowicy. Natomiast obecnie za jej początek przyjmuje się torfowiska leżące niemal 20 km dalej na południe, przy jeziorach uściwierskich.