Gmina Sosnowica

Stanowiska/ zabytki archeologiczne

W miejscowościach: Bohutyn, Górki, Izabelin, Komarówka, Lejno, Zienki, Libiszów, Lipniak, Olchówka, Sosnowica, Sosnowica Dwór, Stary Orzechów, Pieszowola, Turno, Zbójno, Zacisze.