Gmina Sosnowica

Liczne budynki mieszkalne oraz zabudowania gospodarcze

Liczne budynki mieszkalne oraz zabudowania gospodarcze

Są to między innymi obory i stodoły w miejscowościach Nowy Orzechów, Stary Orzechów, Lejno, Kropiwki, Pieszowola i Turno, które są nie wpisane do rejestru zabytków.