Gmina Sosnowica

Cmentarz wojenny z 1915 roku

Położony w polu na wschód od drogi Łęczna – Sosnowica, ze śladami mogił ziemnych.