Gmina Sosnowica

Cmentarz prawosławny z końca XIX wieku

Wpisany do ewidencji zabytków.