Gmina Sosnowica

Cmentarz unicki w Lejnie z XVIII-XIX wieku

Cmentarz unicki w Lejnie z XVIII-XIX wieku

Położony wśród pól z widocznymi śladami po cerkwi unickiej (wpisany do ewidencji zabytków).