Gmina Sosnowica

Aleja wzdłuż ulicy Mickiewicza oraz Staw Hetman

Znajdujące się na terenie miejscowości Sosnowica. Został wpisany do rejestru zabytków jako klasyczny przykład symetrycznego układu z epoki Oświecenia, upamiętniającego pobyt Tadeusza Kościuszki.