Gmina Sosnowica

Dworek zarządcy stawów rybackich – tzw. „Rybakówka” w Libiszowie

Dworek zarządcy stawów rybackich – tzw. „Rybakówka” w Libiszowie

Obiekt z pozostałościami niewielkiego parku krajobrazowego z początku XX wieku. Wpisany do ewidencji zabytków.