Gmina Sosnowica

Pozostałości dawnego założenia dworskiego Krasowskich w Pieszowoli

Pozostałości dawnego założenia dworskiego Krasowskich w Pieszowoli

W parku można obejrzeć liczne 300-letnie dęby szypułkowe i budynek dawnej powozowni wzniesiony w końcu XIX wieku z czerwonej cegły, z wykorzystaniem licznych granitowych głazów. Ponadto znajduje się tu cmentarz Krasowskich, tzw. „Mogiłki” z XVIII-XX wieku położony w polu oraz szkoła murowana z lat 30-tych XX wieku.