Gmina Sosnowica

Prawosławna cerkiew pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowicy

Budowana w latach 1891-1893 według projektu Wiktora N. Syczowa, nakładem finansowym rządu carskiego. Nieczynna od lat powojennych cerkiew ma ciekawy ikonostas. Zbudowana w stylu bizantyjsko-klasycystycznym. W charakterystycznej sylwetce cerkwi dominuje 2-kondygnacyjna wieża nakryta wysmukłym hełmem z ośmioboczną kopuła. Ponadto posiada bogato zdobione elewacje. Stan nieużytkowanej świątyni budzi pewne obawy. Cerkiew otwiera swoje podwoje tylko raz w roku, w święto Piotra i Pawła. Na południe od cerkwi znajduje się nieużytkowany cmentarz prawosławny.