Centrum Turystyczne Sosnowica

Informacje z realizacji projektu

Pogoda

Galeria

Zobacz galerię

Zespół rezydencyjny w Sosnowicy

11.10.2011 | 4 zdjęcia Zespół rezydencyjny w Sosnowicy

Zobacz galerię »

Aktualności

« Więcej wpisów | Wpis nr 51 (16 z 64) | |

Regulamin II Rajdu rowerowego 22 czerwiec 2014 r.

05.06.2014, 13:44:24

rajd---kopia.jpg

Regulamin Rajdu Rowerowego

„ II Sosnowicki Rajd Rowerowy - Początek Lata”

1.Cel imprezy:

Popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku na rowerach oraz poznawanie terenów gminy Sosnowica.

2.Nazwa imprezy:

„Sosnowicki Rajd Rowerowy - Początek Lata”

3.Organizatorzy:

Urząd Gminy w Sosnowicy - Centrum Turystyczne Sosnowica.

Osoba do kontaktu: Agata Mikulska – (82) 591-21-52, turystyka@sosnowica.pl

4.Warunki uczestnictwa.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

· Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownika wycieczki.

· Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach

· Posiadanie sprawnego technicznie roweru.

· Osoby poniżej 18 lat mogą uczestniczyć w rajdzie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

· Dopuszcza się korzystania z drogi w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje jazda w rzędzie.

· Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.

· Poruszania się po prawej stronie jezdni.

· Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.

· Przy zjazdach nie należ rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.

· Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50-100 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.

· Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Nie dopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.

· Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

· Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie.

· Przed wyruszeniem należy omówić trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia, zaplanować bezpieczne miejsca postoju na odpoczynek i posiłek.

· Na wycieczkę należy zabrać: apteczkę, przybornik techniczny (do napraw roweru), pompkę itp.

· Opiekunowie powinni być zaopatrzeni w gwiazdki.

· Uczestnicy rajdu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (wpłata przed wyjazdem 1 zł).

· Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.

5.Przebieg rajdu:

11.00 – Zbiórka przed budynkiem Centrum Turystycznego.
Zapoznanie z regulaminem, podpisanie listy udziału w rajdzie, omówienie kwestii organizacyjnych.

11.30 – Wyjazd

Kierunek –  Libiszów, Białka, Lasy Parczewskie (okolice ziemianek i okopów partyzanckich), Makoszka, Stępków, Dębowa Kłoda, Uhnin PGR, Bohutyn, Sosnowica. Podana trasa może ulec zmianie bądź modyfikacji.

6.Informacje dodatkowe:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy musza zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego. Ze względu na warunki atmosferyczne rajd może być przełożony na inny termin.

7.Termin rajdu:

22 czerwca 2014 r.

|

Prezentacja multimedialna

Baza turystyczna

Emisja On-Line

www.rpo.lubelskie.pl www.lubelskie.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki - projekty lokalne

Urząd Gminy Sosnowica
ul. Spokojna 10
21-230 Sosnowica
Tel./fax: 82 591 21 52 lub 82 591 21 45
E-mail: